I drużyna

Juniorki

Kadetki

Młodziczki

Grupy naborowe

I drużyna

Juniorki

Kadetki

Młodziczki

Grupy naborowe

Składki

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

SEKCJI PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET TS "WISŁA"; KRAKÓW

 

1. Składki członkowskie winny być opłacane z góry, do 15-go dnia każdego miesiąca na konto Sekcji Piłki       Siatkowej (37 2490 0005 0000 4600 7660 8517). Tytuł przelewu winien brzmieć: Darowizna na cele statutowe + imię i nazwisko zawodniczki.

2. W sytuacji, gdy do 25-go dnia miesiąca składka nie zostanie opłacona, zawodniczka nie ma prawa uczestniczenia w treningach do momentu uiszczenia opłaty.

3. Miesięczna wysokość składek dla wszystkich zawodniczek Sekcji wynosi 100 zł za wyjątkiem uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51, które płacą 70 zł.

4. W przypadku, gdy zawodniczka jest chora lub kontuzjowana i nie uczestniczy w danym miesiącu w żadnym treningu, wysokość składki wynosi 20 zł. Jeżeli w miesiącu choć raz zawodniczka pojawi się na treningu, opłata jest taka jaką podano w pkt. 3.

5. Obecność na zajęciach jest ewidencjonowana w Dzienniku Zajęć prowadzonym przez trenera.

6. Naklejki na legitymacje członkowskie wydawane są po opłaceniu składek. Naklejka upoważnia do bezpłatnego wjazdu na parking TS Wisła.

7. Powyższe zapisy wchodzą w życie z dniem 01.09.2016 r. i obowiązują wszystkie zawodniczki Sekcji aż do odwołania.

 

                                                                                  Zarząd Sekcji Piłki Siatkowej Kobiet

Facebook